Nasza firma posiada koncesje w zakresie
usług ochrony osób i mienia
Firma nasza posiada koncesje w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W dziedzinie tej działamy głównie w urzędach państwowych, ale również współpracujemy z prywatnymi firmami między innymi przy ochronie placów budowy.
Zakres czynności:
  • ochrona mienia,
  • dozór,
  • obsługa szatni,
  • obsługa parkingów,
  • obsługa portierni.