Firma nasza oferuję, dodatkowe usługi
wspomagające obsługę nieruchomości:

Zakres czynności:
  • konserwacja i obsługa urządzeń wod-kan., CO,
  • konserwacyjne prace ślusarskie,
  • usługi w zakresie małej poligrafii,
  • obsługa sekretariatów i kancelarii,
  • dozór mienia,
  • usługi kierowców,
  • drobne prace remontowo-budowlane.