Zarządzanie nieruchomościami oraz
obsługa w zakresie administracji!
Przedstawiamy Państwu ofertę na zarządzanie nieruchomościami. Zapewniamy obsługę w zakresie administracji, rozliczeń czynszowych, obsługi technicznej i obsługi rachunkowo-czynszowej. Nasz zarządca posiada licencję zawodową nr oraz ubezpieczenie OC.
Proponowany zakres usług:
 • reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomością, które mieszczą się w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
Obsługa administracyjna:
 • rejestracja nowych wspólnot,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz innymi, podmiotami co niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej,
 • nadzór nad pracami porządkowymi i konserwatorskimi,
 • reprezentowanie wspólnoty,
 • prowadzenie księgi obiektu,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
Obsługa finansowo-księgowa:
 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującym prawem,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych reprezentacja przed odpowiednimi organami podatkowymi,
 • przechowywanie dokumentów finansowo – księgowych,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • przygotowanie naliczeń i rozliczeń zaliczek na utrzymanie części wspólnej.
Obsługa prawna:
 • opracowanie wzorów umów, uchwał, statusu i regulaminów,
 • reprezentowanie wspólnot przed sądem i organami egzekucyjnymi.
Obsługa techniczna:
 • prowadzenie księgi obiektu, protokołów z przeglądów, bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i nadzór nad ich realizacją,
 • usuwanie awarii,
 • kontrole stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowywanie planu remontów,
 • 24 godzinna obsługa konserwatora obiektu.